Tag potentiale testen
Test dig selv og få at vide, om du
er en person, der ser muligheder
eller begrænsninger.
Potentialetesten #KrisefriDag